Data publikacji : 2020-05-28

Gifted child in kindergarten – assessment pitfalls

Dział: Colloquia

Abstrakt

Issues and considerations raised in the article are related to the identification (assessment) of gifted children, often described in literature, in relation to selected theories  of ability. It is very likely that a gifted child characterized by the specificity of early childhood, commonly defined as intelligent, with high cognitive abilities, will abandonits innate, unique potential, entangling in various types of “problems”, taking on the features of the syndrome of inadequate school achievements, etc. in the future, as a result of adverse environmental impacts, the coincidence of events. The individual case studies presented in the article are intended to illustrate the significance of individual impacts on a gifted child of preschool age, due to the specific developmental peculiarities of this period.

 

Słowa kluczowe

gifted child; talented child; kindergarten; pre-school teacher; diagnosis


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Kwiatkowska, E. (2020). Gifted child in kindergarten – assessment pitfalls. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.21

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie