WYCHOWANIE DO ODWAGI – ODWAGA DO WYCHOWANIA

Naděžda Pelcová

Abstrakt


Autorka artykułu analizuje jedno z najbardziej pierwotnych doświadczeń – radość ze spotkania z drugim człowiekiem. Jej zdaniem na tym właśnie doświadczeniu oparta jest możliwość kształcenia w ogóle, w szczególności zaś zdolność do „nauczenia” odwagi czy sama odwaga do wychowywania.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendtová H., Krize kultury. Čtyři cvičení v politickém myšlení, Mladá fronta, Praha 1993, s. 110. (Cyt. polski: tenże, Kryzys edukacji [w:] tenże, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 222).

Arystoteles, Etika Níkomachova, Rezek, Praha 2009, s. 59. (Wydanie polskie: tenże, Etyka Nikomachejska, D. Gromska, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 114).

Keller J., L. Tvrdý, Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna, Slon, Praha 2008.

Lévinas E., Totalita a nekonečno. Esej o exterioritě, Oikoymenh, Praha 1997, s. 191. (Wydanie polskie: tenże, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998).

Matějček Z., Psychologické eseje (z konce kariéry), Karolinum, Praha 2004, s. 168-170.

Platón, Prótagoras, [w:] tenże, Platónovy spisy. Svazek III, Oikoymenh, Praha 2003. (Cyt. polski: tenże, Protagoras, [w:] tenże, Dialogi, tłum. W. Witwicki, t. 1, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 295).

Potoćka J., Evropa a doba poevropská, [w:] tenże, Sebrané spisy, t. 2: Péče o duši II, Praha 1999, s. 127-128.

Potoćka J., Filosofie výchovy, Univerzita Karlova, Praha 1997, s. 22.

Prach V., Slovník řecko-český, Springer i spółka, Praha 1942, s. 261.

Schleiermacher F. F. E., Pädagogische Schriften, t. 1: Die Vorlesungen aus dem Jahr 1862, Verlag Ullstein, Frankfurt a. M.-Berlin-Wien 1983, s. 9.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142