Data publikacji : 2016-11-12

Stygmatyzacja byłych więźniów jako skutek procesu społecznej readaptacji

Anna Halina FidelusDział: Colloquia

Abstrakt

Społeczna readaptacja byłych więźniów to bardzo skomplikowany proces, na który wpływ ma wiele różnych czynników. Artykuł ten prezentuje koncepcję społecznej stygmatyzacji zarówno jako zjawisko, jak i proces. Osoby z kryminalną przeszłością od zawsze są piętnowane bez względu na zmiany w swoim zachowaniu po wyjściu z więzienia. To zaś ma wielki wpływ na kształtowanie nowej tożsamości, w której nadal pozostają przestępcze rysy, a nawet są w pewien sposób wzmacniane. W tekście prezentowane są możliwe rozwiązania problemu stygmatyzacji byłych więźniów, który ma wiele negatywnych skutków społecznych.

Słowa kluczowe

readaptacja ; stygmatyzacja ; byli więźniowie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie