Data publikacji : 2016-11-12

POSTAWY SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO A PROCES READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH

Anna Halina FidelusDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Poziom kapitału społecznego może wywierać znaczący wpływ na efektywność procesu ponownego przystosowania się do funkcjonowania w warunkach wolnościowych osób mających za sobą pobyt w więzieniu. Środowisko lokalne, w którym żyje każdy człowiek, przez oddolnie powstające stowarzyszenia i obywatelskie inicjatywy, jest miejscem alokacji zasobów kapitału społecznego, który sprzyja generowaniu nowych typów więzi oraz inicjowaniu działań również o charakterze integracyjnym i inkluzyjnym. W artykule przeanalizowano kwestie uwarunkowań, towarzyszących kształtowaniu się kapitału społecznego. Zwrócono uwagę na ogólne prawidłowości tworzenia się postaw społecznych. Wnikliwie ukazano rolę postaw społecznych w procesie readaptacji społecznej skazanych.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie