Opublikowane: 2020-01-16

Wolność ontologiczna w rozprawie pt. Świat naturalny jako problem filozoficzny Jana Patočki wobec fenomenologii Husserla

David Rybák
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.31

Abstrakt

Jan Patočka w swojej rozprawie habilitacyjnej z 1936 roku pt. Świat naturalny jako problem filozoficzny (Přirozený svět jako filosofický problém) przeprowadził krytykę ówczesnej metafizyki subiektywności. W krytyce tej posłużył się fenomenologią i redukcją fenomenologiczną. W poniższym tekście przeanalizowano założenia redukcji fenomenologicznej Patočki i przestudiowano podobieństwa i różnice jego rozważań wobec stanowiska Edmunda Husserla. Zdaniem autora prezentowanego tekstu, czeski fenomenolog pogłębił myślenie fenomenologiczne o pojęcie wolności negatywnej, które wywodzi się ze spontaniczności posiadania świata.

Słowa kluczowe:

fenomenologia; redukcja fenomenologiczna; ontologia; edukacja; intersubiektywność; język; świat.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Rybák , D. . (2020). Wolność ontologiczna w rozprawie pt. Świat naturalny jako problem filozoficzny Jana Patočki wobec fenomenologii Husserla. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 103–113. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.31

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.