Opublikowane: 2020-01-16

Hospice Volunteers – Their Social and Emotional Competences

Anna Seredyńska
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.40

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są kompetencje społeczne i emocjonalne, które mają podstawowe znaczenie dla wolontariuszy posługujących w hospicjach. Celem autorki jest opracowanie metody umożliwiającej określenie poziomu kompetencji społecznych i emocjonalnych, którymi dysponują kandydaci na wolontariuszy. Wiedza ta będzie przydatna w procesie rekrutacji wolontariuszy do posługi przy chorych i umierających. W części teoretycznej artykułu wyjaśniono, czym jest hospicjum, jakie miejsce zajmują w jego strukturze wolontariusze i jakie stawia się wobec nich oczekiwania odnośnie kompetencji. W części dotyczącej badania główny problem badawczy brzmi: Jakie kompetencje społeczne i emocjonalne posiadają kandydaci na wolontariuszy hospicyjnych? Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że szczególnie cenione są kompetencje emocjonalne związane wynikające z dojrzałości osobowej.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Seredyńska, A. (2020). Hospice Volunteers – Their Social and Emotional Competences. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 219–230. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.40

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.