Data publikacji : 2016-11-13

Problemy społeczno-psychologicznego wspomagania procesu uczenia się studentów z wadami wzroku na Ukrainie

Евгений Анатольевич КлопотаDział: Colloquia

Abstrakt

W artykule przeanalizowano sytuację niewidomych i niedowidzących studentów pod kątem ich możliwości adaptacji i integracji społecznej. Ogólnie można stwierdzić, że na Ukrainie brakuje instytucji edukacyjnych o charakterze włączającym. Dlatego absolwenci państwowych szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych napotykają na rozliczne bariery, które utrudniają im kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Bariery te mają z jednej strony charakter ogólno-psychologiczny, z drugiej natomiast konkretno-osobisty i społeczny.
Wsparcie psychologiczne studentów niewidomych i niedowidzących obejmuje m.in. diagnozę psychologiczną, poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatatowe, które są zorientowane m.in. na: wyrabianie kompetencji komunikacjnych, budowanie udanych relacji interpersonalnych, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie samego, motywowanie do pracy nad własnym stylem i celem życia. Niezbędnym dopełnieniem tej działalności jest zagwarantowanie pozytywnego postrzegania osób niewidomych i niedowidzących w społeczeństwie.

Słowa kluczowe

niewidomy ; student ; adaptacja ; integracja ; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Russian)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie