Opinie nauczycieli dotyczące edukacji ekologicznej prowadzonej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Ilona Żeber-Dzikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.33

Abstrakt


Człowiek już od najmłodszych lat powinien być zdolny do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska i korzystanie z zasobów ziemi w sposób zrównoważony. Kształtowanie świadomości ekologicznej jest koniecznością w każdej społeczności, wymaga też zróżnicowanych form oraz metod. Bardzo ważny udział w edukacji mają działania organizacji regionalnych. Przykładem jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które od 21 lat prowadzi edukację ekologiczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, aktywizując ich do działań mających na celu ochronę środowiska. Przeprowadzone w tej instytucji badania oraz uzyskane z nich wyniki jednoznacznie świadczą o skuteczności podejmowanych przedsięwzięć oraz o potrzebie ich ciągłego rozwijania.

Słowa kluczowe


ochrona środowiska, świadomość ekologiczna, edukacja ekologiczna, zrównoważony rozwój, ekologiczna organizacja regionalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Advisory Paper 17, Curriculum Council for Wales, 1990.

Cichy D. (2006). Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej. Warszawa – Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Cichy D. (2007). Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Cichy D. (2005). Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Cichy D. (2002). Edukacja środowiskowa – założenia i rzeczywistość po reformie szkolnej. Warszawa: Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”.

Cichy D. (2000). Podstawy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”.

Cichy D. (1996). Szkoła ekologiczna – funkcjonowanie i perspektywy rozwoju. Krosno: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.

Dziewański J. (1993). Encyklopedyczny słownik sozologiczny. Kraków: Wydawnictwo CPPGSMiE PAN.

Frątczak J. (1995). Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Gliński P. (1988). Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 189–190.

Grodzińska-Jurczak M., Jamka R. (2000). Edukacja ekologiczna – zbiór materiałów dla nauczycieli i studentów. Kraków: Studio Wydawnicze Opal PG.

Jagodzińska M. (2005). Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej – przygotowanie nauczycieli do edukacji przyrodniczej. Płock: Wydawnictwo ODN Płock.

Jaszczyszyn E. (red). (2003). Ekologiczna edukacja przedszkolna. Białystok: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group.

Kawałczewska J. (red). (2012). Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Kawałczewska J. (red). (2011). Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ku zrównoważonej przyszłości. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Kawałczewska J., Marczak I., Cybulska E., Ryncarz L. (2008). Płocka akademia dla rozwoju zrównoważonego. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Kiełczewski D. (1999). Ekologia społeczna. Białystok: WEiŚ.

Lenc-Macierewicz B., Marczak I., Bogdan A., Jakubowska A. (2006). Program edukacji ekologicznej opartej na społeczności – wyzwania i sukcesy. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Marczak K., Żeber-Dzikowska I. (2014). Rola Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w kształtowaniu świadomości środowiskowej dzieci. Płock: PWSZ.

Papuziński A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. (Zarys politycznego modelu świadomości ekologicznej). „Problemy Ekorozwoju”, nr 1, s. 35–36.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142