Data publikacji : 2020-05-11

Dzieci w obliczu zmiany klimatu – obraz dziecięcej partycypacji w raportach międzynarodowych organizacji pozarządowych

Małgorzata Kowalik-Olubińska

https://orcid.org/0000-0001-9687-9862

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

Zmiana klimatu stanowi największe wyzwanie, przed którym stoi obecnie ludzkość. Skutki tej zmiany ponoszą wszyscy ludzie, a zwłaszcza dzieci mieszkające w najuboższych regionach świata. W tej sytuacji międzynarodowe organizacje pozarządowe podejmują działania, których celem jest adaptacja lokalnych społeczności do zmieniających się warunków ich życia. Autorka dokonuje rekonstrukcji modelu partycypacji dzieci w tych działaniach na podstawie wybranych raportów międzynarodowych organizacji pozarządowych. Zastosowana przez autorkę jakościowa analiza treści raportów ukazuje model partycypacji dzieci nawiązujący w swych podstawach do idei dziecka-aktora społecznego. W modelu tym dzieci wspólnie z dorosłymi i/lub na zmianę z nimi podejmują decyzje i działania, których skutki wpływają na życie pojedynczych osób i całej wspólnoty.

Słowa kluczowe

zmiana klimatu; międzynarodowe organizacje pozarządowe; partycypacja; kompetencja; sprawczość


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kowalik-Olubińska, M. (2020). Dzieci w obliczu zmiany klimatu – obraz dziecięcej partycypacji w raportach międzynarodowych organizacji pozarządowych. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie