Data publikacji : 2020-05-11

Dzieci w obliczu zmiany klimatu – obraz dziecięcej partycypacji w raportach międzynarodowych organizacji pozarządowych

Małgorzata Kowalik-Olubińska

https://orcid.org/0000-0001-9687-9862

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

Zmiana klimatu stanowi największe wyzwanie, przed którym stoi obecnie ludzkość. Skutki tej zmiany ponoszą wszyscy ludzie, a zwłaszcza dzieci mieszkające w najuboższych regionach świata. W tej sytuacji międzynarodowe organizacje pozarządowe podejmują działania, których celem jest adaptacja lokalnych społeczności do zmieniających się warunków ich życia. Autorka dokonuje rekonstrukcji modelu partycypacji dzieci w tych działaniach na podstawie wybranych raportów międzynarodowych organizacji pozarządowych. Zastosowana przez autorkę jakościowa analiza treści raportów ukazuje model partycypacji dzieci nawiązujący w swych podstawach do idei dziecka-aktora społecznego. W modelu tym dzieci wspólnie z dorosłymi i/lub na zmianę z nimi podejmują decyzje i działania, których skutki wpływają na życie pojedynczych osób i całej wspólnoty.

Słowa kluczowe

zmiana klimatu; międzynarodowe organizacje pozarządowe; partycypacja; kompetencja; sprawczość


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie