Data publikacji : 2020-07-18

Does tactile image have to be tactual?

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

W artykule przeanalizowano edukacyjne technologie wspomagające uczniów z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do grafik matematycznych i z pokrewnych dziedzin nauk ścisłych. Autor skoncentrował się na opcjach grafik przeznaczonych dla uczniów, które nie wymagają wersji dostępnych za pomocą innych zmysłów. Obrazy, diagramy, tabele i wykresy stanowią znaczną część współczesnych podręczników matematycznych, z którymi uczniowie pracują w szkołach (Dias i in., 2010; Edman, 1992). Dostarczają one koniecznych informacji w zwięzłym formacie i ilustrują pojęcia wymagające wyjaśnienia. Dostępne opcje pozwalają uczniom z niepełnosprawnością wzroku osiągnięcie podobnych możliwości co ich widzący rówieśnicy. Dzięki temu dane, tradycyjnie dostępne tylko przez dotyk, zyskały nową modalność interakcji i eksploracji.

Słowa kluczowe

dotykowy ; obraz ; niewidomy ; sonifikacja ; matematyka ; audio ; wykres


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie