Data publikacji : 2017-01-11

Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej

Jarosław WiazowskiDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Technologie wspomagające w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku stają się coraz powszechniejsze. Pomimo ograniczonych danych na temat ich efektywności, w literaturze można znaleźć informacje, że pozytywnie oddziałują na dostęp do informacji. Odpowiednio dobrane i zaimplementowane rozwiązania mają jednak szersze znaczenie, wykraczające poza dostęp do materiałów edukacyjnych. Mogą one wzbogacić integrację społeczną, umożliwiając wszystkim zainteresowanym interakcję w formalnych i nieformalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Słowa kluczowe

niepełnosprawni ; interakcja ; komunikacja ; integracja ; społeczeństwo ; edukacja


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wiazowski, J. (2017). Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej. Forum Pedagogiczne, 6(1), 101-114. https://doi.org/10.21697/fp.2016.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie