Data publikacji : 2020-07-18

Wykorzystanie etnografii wizualnej w procesie rozpoznawania problemów społecznych przez studentów

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Artykuł odnosi się do jednej z potencjalnych ścieżek działania w zakresie kształcenia pedagogów i nawiązuje do możliwości wykorzystania badań stosowanych w procesie rozpoznawania problemów społecznych przez studentów. Jest próbą odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób przygotowywać absolwentów studiów wyższych do rozpoznawania w pracy zawodowej zupełnie nowych sytuacji i rozstrzygania nieznanych im dotąd dylematów, wynikających z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Struktura prezentowanego opracowania odzwierciedla kolejne etapy poszukiwania możliwości rozwiązywania zarysowanego powyżej problemu metodycznego. Część pierwsza obejmuje podstawowe założenia etnografii wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem fotoetnografii oraz podstawy teorii ekspansywnego uczenia się Yjro Engeströma, na których oparto pomysł działania. W części drugiej zarysowano schemat podstawowego działania, zaś szczególną uwagę zwrócono na przedmiot działalności, w którym zastosowane zostały elementy etnografii wizualnej jako sposób na zmianę aktywności i wykorzystanie potencjału obu podmiotów (nauczyciela i studentów) biorących w niej udział.

Słowa kluczowe

kształcenie wyższe ; badania stosowanie ; etnografia wizualna z wykorzystaniem fotografii ; ekspansywne uczenie się


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Maciejewska, M. (2020). Wykorzystanie etnografii wizualnej w procesie rozpoznawania problemów społecznych przez studentów. Forum Pedagogiczne, 10(2), 165-178. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.12

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie