Opublikowane: 2020-07-18

Od dzieci ulicy do dzieci cyberulicy

Żaneta Tempczyk-Nagórka
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.14

Abstrakt

Zjawisko dzieci ulicy, coraz lepiej poznawane, poddawane analizom teoretycznym i empirycznym oraz przyjmujące różne oblicza w zależności od środowiska gospodarczo-kulturowego, w którym funkcjonuje, w zderzeniu z rozwojem technologicznym społeczeństw informacyjnych, zaczyna ulegać w swych pewnych obszarach przekształceniom. W wyniku tego procesu z części dzieci ulicy, wywodzących się z domów o dobrym statusie materialnym, lecz zaniedbanych emocjonalnie, pozostawionych samym sobie i wędrujących bez rodzicielskiej kontroli po świecie wirtualnym, wyłania się grupa, którą można określić jako „dzieci cyberulicy”. Celem artykułu jest ukazanie powiązań między tymi zjawiskami zarówno w obszarze części uwarunkowań, form aktywności podejmowanych przez dzieci, zagrożeń, jak i założeń profilaktyczno-pomocowych.

Słowa kluczowe:

dzieci ulicy, zagrożenia cyberprzestrzeni, streetworking, networking, niewydolność rodziny

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tempczyk-Nagórka, Żaneta. (2020). Od dzieci ulicy do dzieci cyberulicy. Forum Pedagogiczne, 10(2), 197–210. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.14

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.