Data publikacji : 2020-07-18

Anxiety level in preschool biligual children (research report)

Dział: Colloquia

Abstrakt

W epoce nowożytnej zainteresowanie problemem dwujęzyczności rośnie. Ludzie różnych narodowości, a także imigranci dobrowolni lub przymuszeni, zawsze mieszkali w państwach jednojęzycznych. Gdy dzieci i ich rodzice stykają się na co dzień z obcym językiem, pojawia się problem nauki drugiego języka. Rodzice chcą, aby ich dzieci uczyły się języka ojczystego danego kraju tak szybko, jak to możliwe, dlatego starają się zapewnić dzieciom wszelkie możliwe warunki, aby ułatwić naukę drugiego języka od najmłodszych lat, na przykład rodzice zapisują dzieci do przedszkoli, w których proces uczenia odbywa się w języku ojczystym danego kraju i którym posługuje się większość dzieci. Ten artykuł dotyczy kwestii stanu emocjonalnego, w szczególności poziomu lęku dwujęzycznych dzieci w przedszkolach. Celem badania było znalezienie związku między lękiem i dwujęzycznością a instytucjami przedszkolnymi, jako środowiskiem języka obcego, oraz porównanie poziomów lęku u jednojęzycznych i dwujęzycznych dzieci.

Słowa kluczowe

dziecko w wieku przedszkolnym ; przedszkole ; jednojęzyczność ; dwujęzyczność ; lęk


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Gersamia, I. (2020). Anxiety level in preschool biligual children (research report). Forum Pedagogiczne, 10(2), 253-262. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.18

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie