Data publikacji : 2020-07-18

Pedeutological aspects of using new technologies in education

Dział: Colloquia

Abstrakt

Nowe technologie, które trafiają do edukacji są traktowane jako „złoty środek” mający usunąć większość edukacyjnych bolączek. Po czasie okazuje się, że wiele z pierwotnych nadziei zostało zawiedzionych. Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego tak się dzieje? Metoda historyczno-krytyczna pozwala przeanalizować pewne elementy systemu edukacji, które są dla niego istotne a które przy wprowadzaniu kolejnych technologii okazywały się kluczowe. Tak jest z pozycją nauczyciela w procesie edukacji. Okazuje się, że wyobrażenia nauczyciela na temat edukacji mogą mieć istotny wpływ na jego stosunek do nowych technologii a co za tym idzie na ich skuteczność. Stąd nie tylko przygotowanie nauczycieli do posługiwania się nowymi technologiami, ale także kształtowanie ich wyobrażeń i budowa tradycji edukacyjnych jest równie istotne w efektywnym zastosowaniu nowych technologii w edukacji.

Słowa kluczowe

nauczyciel ; ; technologie informacyjne ; pedeutologia ; kultura edukacji


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Łuszczek, K. (2020). Pedeutological aspects of using new technologies in education. Forum Pedagogiczne, 10(2), 263-272. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.19

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie