Data publikacji : 2020-07-18

Education and its visibility: school transformation initiatives in Poland

Dział: Colloquia

Abstrakt

W oparciu o teoretyczne modele kultury pedagogicznej przeanalizowano w artykule trzy współczesne inicjatywy edukacyjne w polskich szkołach publicznych. Rozważania obejmują działania związane z nauczaniem, uczeniem się i związkiem między nimi wyrażonym pojęciem edukacji. Tekst składa się z czterech części. W pierwszej zaprezentowano kulturę pedagogiczną, wyszczególniając trzy teoretyczne modele kształcenia. Druga część zawiera zestawienie pojęcia „widoczność” wywodzącego się z badań opartych na dowodach z procesami edukacyjnymi. Trzecia część przybliża w kontekście idei widocznej edukacji podstawy współczesnych inicjatyw pedagogicznych: Plan daltoński, Komunikacja bez przemocy oraz Budząca się szkoła. Ostatnia część artykułu zawiera ocenę omówionych projektów udoskonalenia edukacji szkolnej.

Słowa kluczowe

widoczność ; uczenie się ; nauczanie ; kształcenie ; Komunikacja bez przemocy ; Budząca się szkoła ; Plan daltoński


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie