Data publikacji : 2021-10-27

Aktywność edukacyjna seniorów w polskim piśmiennictwie ostatnich lat i w opinii studentów

Aneta ŻmijewskaDział: Debiuty

Abstrakt

Zjawisko starzenia się ludności jest istotne nie tylko ze względów ekonomicznych, gospodarczych czy demograficznych dla państwa, ale także społecznych. Szeroko pojęta pedagogika starości jest ważna dla rozwoju seniorów, ale także zmian w świadomości społeczeństwa, które zaczyna dostrzegać ogromne znaczenie jakie ludzie starsi wywierają na funkcjonowanie państwa. Artykuł nawiązuje do kwestii aktywności edukacyjnej osób starszych oraz jej roli w poprawianiu jakości ich życia. Edukacja seniorów jest jedną z możliwości rozwoju współpracy między młodszymi grupami społeczeństwa a osobami starszymi. Dlatego też w artykule oprócz polskich pozycji piśmienniczych dotyczących  aktywności osób starszych pojawią się także zgromadzone opinie studentów, które przedstawią rozważania współczesnego pokolenia dotyczące poruszanego zagadnienia.

Słowa kluczowe

starość, osoby starsze, aktywność osób starszych, aktywność edukacyjna seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Żmijewska, A. (2021). Aktywność edukacyjna seniorów w polskim piśmiennictwie ostatnich lat i w opinii studentów. Forum Pedagogiczne, 11(1), 333-344. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.21

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie