Data publikacji : 2019-06-08

Ochrona kobiety ciężarnej i dziecka poczętego w prawie kanonicznym i normach innych religii

JÓZEF WROCEŃSKIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W swoim studium autor omawia istotną kwestię ochrony kobiety ciężarnej i życia poczętego w niemal wszystkich znanych religiach świata. Problem ten, jak zauważa, prowadzi do wielu fundamentalnych sporów religijnych, etycznych, prawnych i filozoficznych, gdyż dotyczy ważnego elementu w konstrukcji porządku normatywnego każdego społeczeństwa. Analizę zagadnienia rozpoczyna od krótkiego omówienia pojęcia religii i podkreśla, że kobieta w każdej religii zajmuje ważne miejsce, a okres ciąży i porodu uważany jest za czas szczególny, nie tylko dla niej, ale dla całej rodziny i społeczności, w której żyje. Następnie analizuje prawo Kościoła katolickiego w omawianej materii, podkreślając, że prawodawstwo Kościoła przewiduje za aborcję, niezależnie od przyczyn, najcięższą karę, a mianowicie karę ekskomuniki latae sententiae. Następnie, po przeanalizowaniu przepisów innych religii, zauważa, że nie tylko Kościół katolicki radykalnie odrzuca dopuszczalność przerywania ciąży, ale żadna religia nie popiera wprost aborcji, uznając ten czyn za przestępstwo i przewidując odpowiednie sankcje. Jednakże zasady każdej religii zawierają wyjątki, w których ciąża może być przerwana w szczególnych okolicznościach. Zazwyczaj wyjątki te są uzasadnione stanem zdrowia matki. W podsumowaniu autor formułuje wniosek, że dopiero przyznanie nienarodzonemu dziecku podmiotowości prawnej na gruncie prawa pozytywnego byłoby równoznaczne z przyznaniem mu praw i obowiązków w systemie prawnym każdej z religii. Na razie wydaje się, że właściwszym określeniem byłoby używanie w stosunku do dziecka nienarodzonego terminu "istota ludzka".

Słowa kluczowe

religia, ochrona, prawo, kobieta ciężarna, aborcja, skutki aborcji, karalność


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

WROCEŃSKI , J. (2019). Ochrona kobiety ciężarnej i dziecka poczętego w prawie kanonicznym i normach innych religii . Prawo Kanoniczne, 62(2), 3-29. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.2.01

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie