Data publikacji : 2019-06-08

Formy kanonicznej zależności indywidualnego eremity od hierarchii kościelnej w potrydenckich źródłach prawa kościoła łacińskiego

MARCIN BIDERDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie form kanonicznej zależności indywidualnego i niezależnego eremity od hierarchii kościelnej w potrydenckich źródłach prawa Kościoła łacińskiego. Artykuł ma charakter naukowy, w którym zastosowano metodę historyczno-prawną. Przemiany teologiczne oraz społeczno-polityczne w okresie potrydenckim w Europie przyczyniły się do tego, że niezależny i indywidualny eremityzm, rozkwitający w krajach katolickich jeszcze w XVII w., na tyle stracił na swej intensywności w XVIII w., że rewolucja francuska przyczyniła się do jego wygaszenia. Rezydencjalni biskupi, erygujący lub zatwierdzając niezakonne zgromadzenia eremickie, podejmowali próby przeprowadzenia reform niezależnego i indywidualnego eremickiego życia. Kanoniści m.in. ze względu na niezakonny charakter indywidualnego i niezależnego eremityzmu, nie poświęcali mu zbytniej uwagi. Autor doszedł do wniosku, że działalność legislacyjna rezydencjalnych biskupów zmierzała do upodobnienia pod względem kanonicznym indywidualnego i niezależnego życia pustelniczego lub anchoreckiego do życia zakonnego.

Słowa kluczowe

anachoreta ; zgromadzenie zakonne ; konstytucje ; kwesta ; privilegium fori


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

BIDER, M. (2019). Formy kanonicznej zależności indywidualnego eremity od hierarchii kościelnej w potrydenckich źródłach prawa kościoła łacińskiego . Prawo Kanoniczne, 62(2), 55-73. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie