Data publikacji : 2019-06-08

Kościelne osoby prawne jako organizacje pozarządowe uczestniczące w umownym współdziałaniu w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności

MICHAŁ PONIATOWSKIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie kościelnych osób prawnych jako organizacji pozarządowych uczestniczących we współdziałaniu w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności.

W pierwszej części artykułu z uwagi na to, że powyższe współdziałanie wymaga umowy przedstawiono jej formę mając na uwadze dodatkowe wymogi przewidziane w prawie kanonicznym. W kolejnej części przedstawiono podmioty tego współdziałania, w szczególności przedstawiono definicję legalną organizacji pozarządowej, do których zaliczono również m.in. kościelne osoby prawne. Ostatnia część artykułu dotyczy przedmiotu umowy. W tym miejscu podzielono postanowienia umowne na obligatoryjne i fakultatywne oraz odpowiednio je opisano.

Słowa kluczowe

marnowanie żywności ; organizacje pozarządowe ; kościelne osoby prawne ; działalność charytatywna ; pomoc ubogim


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

PONIATOWSKI, M. (2019). Kościelne osoby prawne jako organizacje pozarządowe uczestniczące w umownym współdziałaniu w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności . Prawo Kanoniczne, 62(2), 173-185. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.2.08

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie