Data publikacji : 2019-11-09

Znaczenie nadzwyczajnych kapituł generalnych w instytutach zakonnych

Meaning of extraordinary general chapters in religious institutes

SZEWCZUL SZEWCZULDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W literaturze kanonistycznej niezmiernie rzadko spotyka się publikacje dotyczące stricte kapituł nadzwyczajnych. W tych dostępnych, ujętych w niniejszym artykule, podaje się uzasadnione powody do ich zwołania, ale też z tej formy sprawowania władzy w instytucie. Głównym przeciwwskazaniem jest ryzyko wydawania w nadmiernej ilości norm prawnych czy całych dokumentów kapitulnych, które, kumulowane, rzadko są czytane przez członków instytutu i w niewielkim stopniu zachowywane.

W ramach konkluzji warto odwołać się też do zasady zawartej w soborowym dekrecie Perfectae caritatis, stwierdzającej, że odnowa życia w instytucie nie zależy od ciągłego formułowania nowych przepisów, lecz od ich wiernego przestrzegania89. W przepisach wykonawczych do wspomnianego dekretu, ujętych w motu proprio Ecclesiae Sanctae, dodaje się, że w procesie odnowy czymś pierwszoplanowym jest, zarówno ze strony przełożonych, jak i podwładnych, odnowienie życia zakonnego przede wszystkim w sobie samych, a odnośnie do kapituł ważne jest przygotowanie ducha kapituł, a nie samo przegłosowywanie uregulowań prawnych czy wybór władz instytutu.

Słowa kluczowe

kapituła generalna, kapituła nadzwyczajna, instytut zakonny, dziedzictwo instytutu


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

SZEWCZUL , S. (2019). Znaczenie nadzwyczajnych kapituł generalnych w instytutach zakonnych . Prawo Kanoniczne, 62(4), 27-53. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.4.02

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie