Data publikacji : 2019-11-09

Misje ad gentes a nowe wyzwania

ARKADIUSZ DOMASZKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Kościół katolicki jest zobowiązany do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest to nakaz misyjny, skierowany do wszystkich ludzi (ad gentes). Prawo kanoniczne zauważa nowe sytuacje: liczne migracje ludzi, w tym niechrześcijan oraz powszechny wpływ mass mediów, jako nowe wyzwania misyjne. Celem opracowania było zbadanie, jak prawo kościelne dostosowuje się do tych nowych sytuacji. W pierwszym punkcie nakreślono, czym są misje ad gentes. W kolejnym punkcie przybliżono zjawisko współczesnej migracji oraz reakcji Kościoła na tę sytuację, zwłaszcza wobec niechrześcijan w środowisku europejskim. Następnie treść opracowania zakreśliła sytuację tzw. nowych mediów, ich oddziaływanie oraz ewangelizację podejmowaną przez ludzi Kościoła w tej przestrzeni. 

W podsumowaniu, należy podkreślić, że wobec nowych wyzwań dla misji ad gentes pierwszoplanowa jest świadomość. Misje katolickie nie dokonują się jedynie w odległych krajach, ale że poprzez obecność migrantów oraz dostęp do nowych środków komunikacji zbliżyła się perspektywa misyjna do krajów tradycyjnie chrześcijańskich. Każdy katolik w przestrzeni swojego codziennego życia ma okazję być misjonarzem dla swoich sąsiadów=migrantów albo współużytkowników odwiedzanego portalu w Internecie. Należy przemyśleć nowe rozwiązania Kościoła powszechnego, partykularnego, czy najmniejszej parafii, aby orędzie chrześcijańskie mogło dotrzeć do każdego migrującego człowieka, również do użytkownika Internetu. Należy poszukiwać nowych pomysłów i ich unormowania w Kościele partykularnym.

Słowa kluczowe

migracja, mass media, misje, ad gentes, Kościół, prawo kanoniczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

DOMASZK , A. (2019). Misje ad gentes a nowe wyzwania . Prawo Kanoniczne, 62(4), 55-90. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.4.03

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie