Data publikacji : 2019-11-09

Godność i równość dziecka w rodzinie

HELENA PIETRZAKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Problematyka godności i równości, dookreślona w katalogu praw i wolności, występuje w powiązaniu z określonymi obowiązkami. W przypadku dziecka, zakres i charakter prawa, nie powinien różnicować w odniesieniu do – godności i równości osoby dorosłej. Tak jednak nie jest, na co wskazują niektóre przepisy (np. zakaz kar cielesnych). Jako prawa podstawowe, wywodzone są z ogólnego nakazu poszanowania życia rodzinnego i ochrony rodziny. Powszechnie lokuje się je w płaszczyźnie praw i wolności osobistych. Chociaż zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni dziecka korzystają z autonomii modelu wychowawczego, to jednak nie posiadają uprawnień absolutnych. Każdorazowo wykonywanie tych praw wychowawczych (opiekuńczych), nie może naruszać podstawowych praw dziecka, w szczególności godności i równości. Stąd też, w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, zwłaszcza przemocy, okrucieństwa, wyzysku, czy demoralizacji, każdy ma prawo domagać się od władz publicznych podjęcia odpowiednich działań ochronnych (art. 72 ust. 1 Konstytucji). Działania te mogą być podjęte wobec każdej osoby dokonującej określonych negatywnych sytuacji, czy naruszeń wobec godności i równości dziecka, także wobec rodziców, bądź opiekunów dziecka. Godność i równość dziecka w rodzinie, w tym jego dobro jest wartością nadrzędną w stosunku do uprawnień rodziców.

Słowa kluczowe

dziecko ; rodzina ; godność ; równość


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

PIETRZAK, H. (2019). Godność i równość dziecka w rodzinie . Prawo Kanoniczne, 62(4), 171-191. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.4.08

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie