Kontakt

Główna osoba do kontaktu

Dr Krzysztof Niegowski
Chopin University of Music, Warsaw, Poland

Adres

Redakcja „Seminare. Poszukiwania naukowe”
ul. K. K. Baczyńskiego 1a
skr. poczt. 26
05-092 Łomianki
e-mail: redakcja(at)seminare.pl

Editorial Team of “Seminare. Learned Investigations”:
ul. K. K. Baczynskiego 1a
P.O. box 26
05-092 Lomianki, Poland
E-mail: redakcja(at)seminare.pl

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.