Kontakt

Redakcja „Seminare. Poszukiwania naukowe”
ul. K. K. Baczyńskiego 1a
skr. poczt. 26
05-092 Łomianki
e-mail: redakcja(at)seminare.pl

Editorial Team of “Seminare. Learned Investigations”:
ul. K. K. Baczynskiego 1a
P.O. box 26
05-092 Lomianki, Poland
E-mail: redakcja(at)seminare.pl

Główna osoba do kontaktu

Dr Krzysztof Niegowski
Chopin University of Music, Warsaw, Poland
Telefon +48 606 725 942

Wsparcie techniczne

LIBCOM
 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP