Polityka otwartego dostępu

Polityka wydawnicza Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego odnośnie do materiałów publikowanych w „Seminare” jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w tym czasopiśmie są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji.

 

Artykuły opublikowane w „Seminare” są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w „Seminare” jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, dotyczy to zarówno opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, jak i opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty, druku i innych opłat dodatkowych. Redakcja nie wypłaca też autorom środków finansowych za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji „Seminare” jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) zgłoszoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich manuskryptów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

Usługa długoterminowej archiwizacji: Wydane zeszyty „Seminare” są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.