Polityka Online First

Redakcja „Seminare” prowadzi politykę wydawniczą określaną jako Online First. Umożliwia to publikację na witrynie czasopisma artykułów, które przeszły już recenzję, redakcję i korektę językową. Taka polityka wydawnicza jest coraz powszechniej stosowana przez wiele czasopism naukowych, w języku angielskim określa się ją często jako publish ahead of print, publish before print lub continuous publishing.

Korzyści: Online First zapewnia korzyści zarówno autorom, jak i czytelnikom czasopism internetowych. Jest to korzystne dla autorów, ponieważ przyspiesza obecność ich publikacji w aktualnych debatach naukowych i zwiększa ich cytowalność, czytelnikom zaś umożliwia szybszy dostęp do najnowszych publikacji.

Cytowanie: Każdy artykuł opublikowany w ramach Online First można cytować przy użyciu daty pierwszej publikacji manuskryptu online oraz identyfikatora cyfrowego DOI (Digital Object Identifier). Identyfikatory DOI zapewniają trwały sposób identyfikowania manuskryptów opublikowanych w środowisku online, nawet po przydzieleniu ich do tomu i zeszytu wydania drukowanego. Informacje takie jak numer tomu czy zeszytu oraz numery stron nie są przydzielane do artykułów publikowanych w ramach Online First. Informacje te nie są bowiem znane do czasu zakończenia procesu wydawniczego, dlatego manuskrypty opublikowane w ramach Online First należy cytować w następujący sposób:

  • Kudlak, Grzegorz. 2021. “Hierarchy of Values of Juvenile Offenders and Its Possible Relationship with Criminal Behaviours.” Data pre-publikacji: 12.09.2021, DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2021.3.08.
  • Po przypisaniu artykułu do konkretnego tomu i zeszytu, artykuł można już cytować w zwyczajny sposób, podając numer tomu i zeszytu oraz numery stron, zachowując niezmieniony DOI: Kudlak, Grzegorz. “Hierarchy of Values of Juvenile Offenders and Its Possible Relationship with Criminal Behaviours.” Seminare 42(3): 107-125. DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2021.3.08.
  • Ze względu na to, że DOI jest rejestrowany w CrossRef, możliwa jest trwała identyfikacja artykułu na każdym etapie jego publikacji. Rozwiązanie takie daje też wydawcom możliwość powiązania DOI z artykułami, niezależnie od tego, w którym tomie i zeszycie czasopisma zostaną zamieszczone.

Przydzielenie manuskryptu do określonego tomu i zeszytu: Po przypisaniu artykułu opublikowanego w ramach Online First do konkretnego tomu i zeszytu czasopisma oraz podaniu jego pełnych danych bibliograficznych, takich jak numer tomu i zeszytu, rok wydania oraz numery stron, artykuł (z niezmienionym DOI) jest przenoszony z zakładki Online First do zakładki konkretnego zeszytu czasopisma.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.