Wzory oświadczeń

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego wymaga od autorów publikujących w czasopiśmie "Seminare. Poszukiwania naukowe" podpisania określonych dokumentów. Dokumenty te są dostępne do pobrania poniżej:

  • Umowa o publikację artykułu (Do pobrania: Word, PDF)
  • Oświadczenie dotyczące zasad etycznych, danych osobowych i wkładu autorów w powstanie artykułu (Do pobrania: Word, PDF)
  • Instrukcja do oświadczeń: [PDF]
 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP