O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” jest wydawane przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – środowisko podejmujące działalność naukowo-badawczą i wychowawczo-edukacyjną inspirowaną humanizmem Franciszka Salezego oraz personalizmem chrześcijańskim. Profil i zakres tematyczny czasopisma obejmują szeroko rozumiany „świat młodzieży” badany z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Czasopismo publikuje opracowania szczególnie z zakresu pedagogiki, edukacji, psychologii, socjologii, studiów nad rodziną, prawa, filozofii, antropologii, teologii i historii wychowania. Ponadto „Seminare” dąży do stworzenia szerokiej platformy wymiany idei i doświadczeń związanych ze „światem młodzieży” i ze współczesnym sporem o człowieka.

Dane czasopisma

 • p-ISSN: 1232-8766
 • e-ISSN: 2450-1328
 • DOI: 10.21852/sem

Redakcja „Seminare” udostępnia pełne wersje wszystkich tomów czasopisma w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 • BazHum: Database of Humanities Journals;
 • CEEOL: Central and Eastern European Online Library;
 • CEJSH: Central European Journal of Social Sciences and Humanities;
 • Crossref;
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals;
 • EBSCO;
 • ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences;
 • ICI Journals Master List;
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources;
 • Scilit: The Scientific Literature Database;
 • WorldCat.

Historia

Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” zostało powołane do istnienia w roku 1975 z inicjatywy salezjanów zatrudnionych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Częstotliwość i forma ukazywania się czasopisma zmieniała się wraz z jego rozwojem. W latach 1975-2009 ukazywało się ono jako rocznik, w latach 2010-2013 jako półrocznik, a od roku 2014 jako kwartalnik. Od roku 2023 wraz ze zmianą profilu naukowo-tematycznego czasopisma ponownie przyjęło ono postać półrocznika. Równolegle do wersji drukowanej ukazuje się wersja elektroniczna czasopisma (e-ISSN: 2450-1328), która od roku 2023 stała się wersją pierwotną. Obecnie „Seminare” znajduje się na platformie czasopism UKSW, a cały proces redakcji naukowej i edytorskiej odbywa się przy pomocy interaktywnego systemu obsługi czasopisma Open Journal System.

Redaktorzy naczelni:

 • Mariusz Chamarczuk 2022-
 • Jerzy Gocko 2012-2022
 • Henryk Stawniak 2007-2011
 • Henryk Skorowski 1997-2006
 • † Jan Gliściński 1994-1996
 • † Marian Lewko 1981-1988
 • w latach 1975-1979 – czasopismo redagował zespół

Zastępcy redaktorów naczelnych:

 • Jerzy Gocko 2022-
 • Ryszard F. Sadowski 2007-2011; 2022-
 • Krzysztof Niegowski 2012-2022
 • Stanisław Chrobak 2007-2022
 • † Adam Durak 1997-2006
 • Henryk Skorowski 1994-1996

Sekretarze:

 • Mirosław Wierzbicki 2022-
 • Dariusz Sztuk 2008, 2010-
 • Krzysztof Niegowski 2002-2011, 2013-
 • Michał Mejer 2012
 • Arkadiusz Domaszk 2007, 2009
 • Jerzy Gocko 2003-2011
 • Krzysztof Butowski 2003-2005, 2014-2015
 • Piotr Grzymała 2000-2001
 • Ryszard F. Sadowski 1997-1999, 2002-2006
 • † Jarosław Koral 1994-1996, 2000-2001
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.