Zasady recenzowania

Proces kwalifikacji zgłaszanych manuskryptów ma trzy etapy:

1) Redakcja dokonuje wstępnej oceny manuskryptu pod względem jego zgodności z profilem czasopisma oraz spełnienia wymogów formalnych. Ocena ta trwa zwykle nie dłużej niż 7 dni roboczych.

2) Dwaj niezależni recenzenci dokonują merytorycznej i formalnej oceny zgłaszanych manuskryptów. Zwyczajnie proces ten trwa do 45 dni.

3) W oparciu o opinie recenzentów redaktor naczelny podejmuje decyzję bądź to o akceptacji, o odrzuceniu, bądź to o odesłaniu manuskryptów autorowi do poprawy zgodnie z sugestiami recenzentów. W przypadku radykalnie odmiennych ocen recenzentów, redakcja może zwrócić się z prośbą o dodatkową recenzję. Redaktor naczelny może poprosić o opinię na temat danego manuskryptu jego redaktora prowadzącego i/lub pozostałych członków redakcji. Ostateczną decyzję o publikacji bądź odrzuceniu manuskryptu podejmuje redaktor naczelny. Zwykle decyzja ta jest podejmowana w ciągu 7 dni od wpłynięcia ostatniej recenzji.

Redakcja dokonuje okresowej oceny jakości recenzji i wypracowuje wskazania dla recenzentów. Działania te mają na celu podnoszenie jakości publikowanych materiałów oraz ujednolicenie kryteriów oceny manuskryptów.

Raz w roku redakcja udostępnia na witrynie czasopisma listę recenzentów, z którymi współpracowała przy wydaniu kolejnego tomu czasopisma.

Członkowie redakcji uczestniczą w warsztatach i szkoleniach przeznaczonych dla redaktorów czasopism naukowych.

Autor zgłaszanego manuskryptu może zakwestionować decyzje podjęte przez redakcję w trakcie procesu wydawniczego. Kwestie te są rozstrzygane przez redakcję. W przypadku, gdy autor nie zgadza się z rozstrzygnięciem redakcji, sprawa przekazywana jest do prezesa TNFS, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Formularz recenzji [PDF]
Formularz recenzji [Word]

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.