Warunki publikacji

Autorzy nie są zobowiązani do ponoszenia żadnych kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymują też honorariów za opublikowane artykuły. Przysługuje im natomiast bezpłatnie egzemplarz autorski numeru czasopisma (w wersji drukowanej), w którym opublikowano ich teksty.

Autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych, przyjętych przez redakcję „Seminare”.

Autorzy są zobowiązani do podpisania dokumentów, które regulują następujące kwestie:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • potwierdzenie oryginalności zgłaszanych tekstów i nienaruszania praw autorskich osób trzecich;
  • potwierdzenie, że artykuł nie jest aktualnie rozpatrywany przez inną redakcję;
  • w przypadku prac wieloautorskich, informacja o procentowym wkładzie poszczególnych autorów oraz wskazanie zakresu prac przez nich wykonanych;
  • opinia komisji etyki badań naukowych, jeśli publikowany materiał powstał w wyniku badań na zwierzętach lub ludziach;
  • informacja o finansowaniu badań, których wyniki są publikowane na łamach „Seminare”.

Dokumenty do pobrania

 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP