Warunki publikacji

Autorzy nie są zobowiązani do ponoszenia żadnych kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymują też honorariów za opublikowane artykuły. Przysługuje im natomiast bezpłatnie egzemplarz autorski numeru czasopisma (w wersji drukowanej), w którym opublikowano ich teksty.

Autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych, przyjętych przez redakcję „Seminare”.

Autorzy są zobowiązani do podpisania dokumentów, które regulują następujące kwestie:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • potwierdzenie oryginalności zgłaszanych tekstów i nienaruszania praw autorskich osób trzecich;
  • potwierdzenie, że artykuł nie jest aktualnie rozpatrywany przez inną redakcję;
  • w przypadku prac wieloautorskich, informacja o procentowym wkładzie poszczególnych autorów oraz wskazanie zakresu prac przez nich wykonanych;
  • opinia komisji etyki badań naukowych, jeśli publikowany materiał powstał w wyniku badań na zwierzętach lub ludziach;
  • informacja o finansowaniu badań, których wyniki są publikowane na łamach „Seminare”.

Dokumenty do pobrania

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.