Recenzenci

Redakcja „Seminare” raz w roku publikuje na witrynie czasopisma zbiorczą listę recenzentów, którzy współpracowali z czasopismem, oceniając teksty zamieszczone we wszystkich zeszytach wydanych w danym roku.

 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP