Wydawca

Pierwszym wydawcą czasopisma były Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i Lądzie nad Wartą, a od 1997 roku w Krakowie, Lądzie i Łodzi, formalnie zaś Salezjańskie Inspektorie Polskie. Od roku 2008 „Seminare. Poszukiwania naukowe” stało się oficjalnym periodykiem naukowym Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (TNFS), powstałego w 2007 roku stowarzyszenia skupiającego członków i przyjaciół Towarzystwa Salezjańskiego. Profil czasopisma jest zbieżny z celem TNFS, który został określony jako działalność naukowo-badawcza i wychowawczo-edukacyjna w duchu humanizmu Franciszka Salezego – patrona uczonych i wychowawców. Prowadzona przez członków TNFS działalność naukowa koncentruje się wokół problematyki „młodzież i jej świat”. W ramach działalności wydawniczej TNFS wydaje, oprócz „Seminare”, następujące serie wydawnicze z zakresu edukacji i wychowania:

KONTAKT
Prof. Jerzy Gocko
Prezes TNFS
Ul. Kalinowszczyzna 3
20-129 LUBLIN
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.