Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Oświadczam, że znane mi są „Zasady Etyczne” przedstawione na witrynie czasopisma „Seminare” oraz że zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  • Oświadczam, że znana mi jest „Polityka Open Access” czasopisma "Seminare" zamieszczona na jego witrynie oraz że w pełni się z nią zgadam.
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez redakcję czasopisma „Seminare” i Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  • Oświadczam, że publikacja artykułu oraz zawartych w nim materiałów graficznych nie narusza praw innych osób.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Plik ze wskazaniami dla autorów ws. struktury manuskryptu jest do pobrania w formacie PDF.

The Chicago Citation Quick Guide.

 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP