Ogłoszenia

Informacja dotycząca dofinansowanie ze środków MEiN

2023-11-22

Logo MNISW

 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0688/2021/1 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 października 2022 – 30 września 2024 r. Kwota dofinansowania: 77 491 PLN.

Finansowane w programie zadanie obejmuje: migrację czasopisma na platformę czasopism UKSW, obsługę i modernizację platformy Open Journals System, tłumaczenie tekstów na język angielski oraz weryfikację i korektę edytorską artykułów i ich streszczeń, zakup oprogramowania lub licencji do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi, zakup cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych,  upowszechnianiem artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie na stronie internetowej czasopisma oraz poprzez wprowadzanie metadanych aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma do baz, repozytoriów oraz międzynarodowych platform naukowych.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.