Opublikowane: 2022-08-29

Minori stranieri non accompagnati in Italia.

Indagine empirica nelle strutture salesiane di accoglienza

Bogdan Wiesław Stańkowski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.02

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie zaangażowania Włoch, a w szczególności salezjanów, na rzecz małoletnich cudzoziemców bez opieki rodziców i najbliższych z rodziny. Autor w swej pra­cy wykorzystał metodę analityczną, kreśląc rozważania na bazie dostępnej literatury przedmiotu. W części teoretycznej autor opisuje zjawisko migracji we Włoszech, czyniąc stosowne odniesienia do danych statystycznych, zaangażowania Kościoła katolickiego i salezjanów w stawianiu czoła zjawi­sku małoletnich cudzoziemców pozostających bez opieki rodzicielskiej. W dalszej części swej pracy autor wyjaśnia, jak rozumiany jest termin małoletniego cudzoziemca bez opieki rodzicielskiej, oraz kreśli ramy prawne, które go dotyczą. W drugiej części artykułu poświęconej badaniom autor przy­bliża niektóre aspekty metodologiczne badań własnych, a następnie przechodzi do wyników badań empirycznych uzyskanych dzięki analizie zawartości stron internetowych.

Słowa kluczowe:

emigracja, nieletni cudzoziemcy bez opieki rodzicielskiej, Włochy, salezjanie, opieka nad nieletnimi, badania empiryczne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Stańkowski , B. W. . (2022). Minori stranieri non accompagnati in Italia. : Indagine empirica nelle strutture salesiane di accoglienza . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(1), 23–36. https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.