Opublikowane: 2022-08-29

Transformacja cyfrowa a kondycja ludzka.

O relacjach międzyludzkich i matrycy transcendentalnej

Paweł Nowak
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.03

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wpływu transformacji cyfrowej na kondycję ludzką. W opar­ciu o analizę danych zastanych (desk research) autor podejmuje problem związku nowych techno­logii z egzystencją człowieka w kontekście relacyjności. Odwołując się do założeń interakcjonizmu symbolicznego, wskazuje on, że w życiu człowieka konstytutywną wartością są relacje między­ludzkie. Transformacja cyfrowa, której nadrzędnym zadaniem jest optymalizacja procesów gospo­darczych i społecznych, wprowadza szereg zmian w modelach relacji międzyludzkich. Zmiany te mają różny skutek, co autor przedstawia poprzez prezentację różnych stanowisk. Na relacjach jest też ufundowany rdzeń człowieczeństwa, który Pierpaolo Donati określa mianem matrycy trans­cendentalnej, która w żaden sposób nie może być zastąpiona rozwiązaniami technologicznymi. Ta konstatacja implikuje końcową refleksję o konieczności zachowania swoistego umiaru w zakresie przeobrażeń technologicznych wywołanych transformacją cyfrową.

Słowa kluczowe:

kondycja ludzka, transformacja cyfrowa, relacje międzyludzkie, matryca transcendentalna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Nowak , P. (2022). Transformacja cyfrowa a kondycja ludzka. : O relacjach międzyludzkich i matrycy transcendentalnej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(1), 37–53. https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.