Opublikowane: 2022-09-05

Wspomnienie o ks. prof. dr. hab. Andrzeju Maryniarczyku SDB

Krzysztof Butowski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Pro memoria
https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.01

Abstrakt

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk zmarł 27 grudnia 2020 r. w Lublinie. Jak trafnie głosi tytuł poświęconej mu księgi pamiątkowej (Filozof 2021), był on filozofem wpatrzonym w naturę i to, co boskie. To, co boskie, manifestuje się bowiem zawsze poprzez naturę rzeczy stworzonych (por. Mdr 13,1; Rz 1,19-20). Jest niezmiernie ważne, by także w filozofii wciąż przybywało kontynuatorów tej właśnie tradycji badawczej, pomagającej człowiekowi odsłonić Prawdę, która manifestuje się w stworzeniach. Wszak istnieje dziś silna presja ideologiczna, by naturę (przyrodę) uznać za dzieło ślepego przypadku, a nie dzieło boskiego rozumu, a człowieka za istotę rzekomo „znikąd” pochodzącą i ostatecznie „donikąd” zmierzającą. Kontynuowanie prowadzonych przez ks. prof. Maryniarczyka badań byłoby zatem najlepszym podziękowaniem za jego wkład w rozwój myśli humanistycznej w Polsce.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Butowski, K. (2022). Wspomnienie o ks. prof. dr. hab. Andrzeju Maryniarczyku SDB. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 42(2), 11–16. https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.