Opublikowane: 2022-09-05

Wolność – religia – wolność religijna

Katarzyna Stępień
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki filozoficznej
https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.05

Abstrakt

W artykule wskazuje się na tendencję woluntarystyczną w historii filozofii, która jest teoretycznym uzasadnieniem dla fenomenu absolutyzacji wolności, który występuje też w życiu praktycznym, gdzie wolność nie jest już rozumiana jako wolność do prawdy i dobra i w granicach prawa naturalnego, ale jako wolność negatywna. Brak naturalnych ograniczeń dla ludzkiej wolności prowadzi do jej absolutyzacji i permisywizmu, a w konsekwencji do prób jej ograniczania przez państwo i prawo i ostatecznie jej negacji. Jednak konflikt pomiędzy wolnością a naturą, naturą a kulturą, wolnością a prawem jest pozorny. W artykule wskazuje się ontyczne podstawy ludzkiej wolności, syntezę wolności i religii w postaci wolności religijnej, zagrożeń wolności i religii ze strony ateizmu, fideizmu, sentymentalizmu i indywidualizmu. Dane do obrony przed redukcyjnymi ujęciami wolności i religii pochodzą z filozofii realistycznej, ukazującej racjonalny i obiektywny charakter wolności i religii.

Słowa kluczowe:

wolność religijna, wolność, religia, osoba, fideizm, sentymentalizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Stępień, K. (2022). Wolność – religia – wolność religijna. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 42(2), 51–62. https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.