Opublikowane: 2022-09-05

Sport w służbie osoby ludzkiej: stanowisko papieży wobec sportu

Zbigniew Dziubiński , Michał Jasny
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.07

Abstrakt

Celem pracy jest próba syntezy nauczania społecznego papieży na temat sportu. Analizie poddano fundamentalne kwestie dotyczące ludzkiego zaangażowania w sport. Uwagę skoncentrowano między innymi na potrzebie obecności Kościoła w sporcie czy znaczącej roli sportu w harmonijnym rozwoju dzieci i młodzieży. W pracy wykorzystano metody: analizy literatury przedmiotu, komparatystyczną i aksjologiczną oraz idiograficzną i nomotetyczną. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najwyżsi zwierzchnicy Kościoła niezmiennie domagają się poszanowania podstawowych ludzkich wartości, co dotyczy także sportu, który, odpowiednio ukierunkowany, może odgrywać ważną rolę w procesie wychowania oraz sprzyjać upowszechnianiu wartości chrześcijańskich.

Słowa kluczowe:

nauczanie społeczne papieży, sport, osoba ludzka

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Dziubiński , Z., & Jasny , M. (2022). Sport w służbie osoby ludzkiej: stanowisko papieży wobec sportu. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 42(2), 75–84. https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.