Opublikowane: 2022-09-22

Paradoks najwyższej wolności w największym posłuszeństwie według H. U. von Balthasara

Lech Wołowski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2020.2.03

Abstrakt

W artykule tym rozpatrzona zostanie relacja posłuszeństwo – wolność w świetle myśli H. U. von Balthasara. Na przykładzie Maryi szwajcarski teolog zauważa paradoksalne odwrócenie wzajemnej zależności pomiędzy postawą posłuszeństwa a wolnością jednostki. Zazwyczaj zwiększone posłuszeństwo kojarzy się z ograniczeniem wolności, tymczasem według Balthasara Maryja, okazując absolutne posłuszeństwo Bogu osiąga najwyższy stopień wolności ludzkiej. Zauważoną przez Balthasara zależność autor postara się naświetlić w wymiarze chrystologicznym, a następnie rozważyć jej implikacje w wymiarze uniwersalno-eklezjologicznym, zwracając szczególną uwagę na warunki naśladowania takiej postawy przez ogół chrześcijan, ale również na niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie płyną z błędnego jej rozumienia.

Słowa kluczowe:

paradoks, posłuszeństwo, wolność, Maryja, Balthasar

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wołowski , L. (2022). Paradoks najwyższej wolności w największym posłuszeństwie według H. U. von Balthasara . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 41(2), 37–47. https://doi.org/10.21852/sem.2020.2.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.