Opublikowane: 2022-09-22

Dom wypoczynkowy księży polskich „Maksymówka” w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Stanisław Piekarski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki historycznej
https://doi.org/10.21852/sem.2020.2.10

Abstrakt

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku zaistniała potrzeba uruchomienia frontu walki o zdrowie jej obywateli, w tym głównie o wyeliminowanie wszechobecnej gruźlicy. Państwa nie było stać na intensywne tworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej poprzez budowanie infrastruktury leczniczej. W takich okolicznościach wiele domów wypoczynkowych, domów zdrowia, a nawet sanatoriów wznoszonych i utrzymywanych było w trybie dobrowolnych opodatkowań obywateli.

W tym ogólnopolskim procesie uczestniczyli też polscy kapłani, organizujący tzw. „Księżówki”, w których mogli poprawiać swoją kondycję zdrowotną duchowni. Jeden z takich ośrodków powstał w 1927 roku we wsi Maksymówka, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, na terenie Dekanatu Stanisławowskiego Archidiecezji Lwowskiej.

Słowa kluczowe:

domy wypoczynkowe, turystyka, Kresy Wschodnie, Druga Rzeczpospolita, Archidiecezja Lwowska, Maksymówka

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Piekarski , S. (2022). Dom wypoczynkowy księży polskich „Maksymówka” w okresie Drugiej Rzeczypospolitej . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 41(2), 137–150. https://doi.org/10.21852/sem.2020.2.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.