Opublikowane: 2022-10-09

Ku syntezie wiary i aktywności doczesnej wiernych świeckich

Stanisław Zarzycki
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2019.3.03

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę przezwyciężenia rozdźwięku pomiędzy wiarą a zaangażowaniem doczesnym, sygnalizowaną w Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II i w wielu wypowiedziach Jana Pawła II. Wychodzi od analizy tekstu soborowego (nr 43), ukazując historyczno-eklezjalne, teologiczno-duchowe oraz społeczne przyczyny owego rozdźwięku. Następnie wskazuje na pewne elementy nauki soborowej pomocne w teologicznej i duchowej refleksji nad przezwyciężeniem owego rozłamu. W drugiej części artykuł podaje na ten temat wskazania teologiczne i duchowe Giuseppe Lazzatiego oparte na soborowej teologii laikatu. W końcowej części uzupełnia wcześniejsze analizy, odwołując się do pogłębionej eklezjologii, poszerzonego pojęcia świeckości oraz do nauki na temat tworzenia syntezy między wiarą a zaangażowaniem doczesnym zawartych w Christifideles laici Jana Pawła II.

Słowa kluczowe:

zaangażowanie doczesne, laicyzacja, charakter świecki, teologia laikatu, duchowość laikatu, synteza wiary i życia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zarzycki , S. (2022). Ku syntezie wiary i aktywności doczesnej wiernych świeckich . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 40(3), 35–46. https://doi.org/10.21852/sem.2019.3.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.