Opublikowane: 2022-10-29

Peszer w egzegezie nowotestamentalnej

Sylwester Jędrzejewski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.01

Abstrakt

Reinterpretacja Starego Testamentu w Nowym Testamencie jest oczywistością. Charakterystyczne jest jej kerygmatyczne wykorzystanie, zwłaszcza tekstów prorockich, charakteryzujących się rysem eschatologicznym. W ten sposób dokonuje się identyfikacja osoby Jezusa, oraz uzasadnienie jego przesłania. Reinterpretujące teksty koncentrują się ona na wskazywaniu, iż Jezus jest tym, o którym mówi Stary Testament. Jezus jest w nich widoczny jako egzegetyczny autorytet. Sposób Jego argumentacji wykazuje pewne podobieństwa do metody peszerowej, stosowanej w tekstach z Qumran. Można przypuścić, że ta judaistyczna metoda ma w Nowym Testamencie także cechy własne. Być może należałoby mówić o alternatywnej metodzie peszerowej w Nowym Testamencie.

Słowa kluczowe:

peszer, metoda peszerowa, reinterpretacja biblijna, Nowy Testament

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jędrzejewski , S. (2022). Peszer w egzegezie nowotestamentalnej . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(3), 11–22. https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.