Opublikowane: 2022-10-29

Między zaufaniem a konfliktem. Oscar Romero i nuncjusze apostolscy w Salwadorze w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia

Dariusz Grzegorz Pabiś
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.02

Abstrakt

Relacje jaki utrzymywał Oscar Romero z nuncjuszami apostolskimi w Salwadorze miały zmieniającą się dynamikę. Wzrostowi znaczenia Romero w Kościele lokalnym towarzyszyło rosnące zaufanie, jakim się cieszył wśród kolejnych nuncjuszy. Jego doświadczenia – będące konsekwencją trudnej sytuacji społecznej kraju – sprawiły jednak, że relacje te znacznie się pogorszyły, co odbijało się również na postrzeganiu Romero przez Rzym. Pojawiające się trudności nie uniemożliwiały jednak zarówno poszukiwania rozwiązań mających na celu dobro kraju, jak i sposobów łagodzenia napiętych relacji wewnątrzkościelnych.

Słowa kluczowe:

Oscar Romero, nuncjusze apostolscy, Kościół w Salwadorze, konflikt

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Pabiś , D. G. (2022). Między zaufaniem a konfliktem. Oscar Romero i nuncjusze apostolscy w Salwadorze w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(3), 23–35. https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.