Opublikowane: 2022-10-29

Wieloreligijność w szkołach katolickich we Włoszech

Interreligiosità nelle scuole cattoliche in Italia

Mirosław Stanisław Wierzbicki
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.08

Abstrakt

Na bazie obserwacji aktualnej rzeczywistości zmieniającego się świata w artykule podejmuje się analizę kultury religijnej, charakteryzującą się wieloreligijnością i międzyreligijnością. Podejście do tego zjawiska jest niezwykle istotne również we Włoszech. W sposób metaforyczny mówi się o nim, iż każda religia przyjmuje "kolory wszystkich kultur". W tej rzeczywistości zauważa się we Włoszech proces przejścia od jednej religii Włochów - do kraju włoskiego o wielu religiach. W szkołach katolickich ta sytuacja stwarza poważne wyzwania edukacyjne do dialogu międzyreligijnego. Dlatego warto podejmować tematy współczesnej tożsamości i misji szkół, które zaangażowane są w zmiany społeczno-edukacyjne. Szkoła spełniając swoje wychowawcze zadanie winna więc łamać bariery między ludźmi oraz zachęcać uczniów do bycia solidarnymi z innymi ludźmi, integrując się również w rzeczywistości międzyreligijnej.

Słowa kluczowe:

szkoła katolicka, wychowanie religijne, wielokulturowość, międzyreligijność, zjawiska religijne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wierzbicki , M. S. (2022). Wieloreligijność w szkołach katolickich we Włoszech: Interreligiosità nelle scuole cattoliche in Italia. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(3), 103–116. https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.