Opublikowane: 2022-11-09

Zagadnienia wychowawcze i szkolne na łamach „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego” (1926-1939). Krótkie rozważania wokół problematyki źródeł do dziejów oświaty w II Rzeczypospolitej

Piotr Gołdyn
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.08

Abstrakt

W latach 1926-1939 z inicjatywy ks. biskupa Adolfa Szelążka ukazywać zaczął się „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”. Oprócz spraw typowo kościelnych i religijnych, w swej treści poruszał także zagadnienia związane z oświatą i szkolnictwem. Szczególnie istotny tu jest głos hierarchii kościelnej w kwestiach nauczania i wychowania. Z powodu braku innych źródeł zniszczonych w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, periodyk ten staje się interesującym źródłem do dziejów oświaty na Wołyniu w dwudziestoleciu międzywojennym.

Słowa kluczowe:

„Miesięcznik Diecezjalny Łucki”, oświata, szkolnictwo, wychowanie, diecezja łucka, Wołyń, II Rzeczpospolita Polska, źródła

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gołdyn , P. (2022). Zagadnienia wychowawcze i szkolne na łamach „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego” (1926-1939). Krótkie rozważania wokół problematyki źródeł do dziejów oświaty w II Rzeczypospolitej . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(1), 91–103. https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.