Opublikowane: 2022-11-09

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach młodych obywateli Polskii Ukrainy – wsparcie duchowości

Józef Jan Binnebesel , Ditta Baczała
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.10

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy. Przedstawia eksplorację opinii studentek i studentów kierunków pomocowych, z Polski i Ukrainy na potrzebę wsparcia duchowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Do badań zostały wybrane osoby z początku pierwszego roku studiów na: psychologii, pedagogice, pedagogice specjalnej i pracy socjalnej. Duchowość człowieka jest jednym z elementów tworzących pełnię człowieczeństwa. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a do analizy danych wybrano metody statystycznego opracowania, np. Test  c2 . Otrzymane wyniki nie są diametralnie zróżnicowane przez poszczególne zmienne. Rezultaty pokazują, że młodzi obywatele z tych dwóch państw, którzy w przyszłości zawodowej będę zajmować się osobom z NI uznają wsparcie duchowe dla tej grupy społecznej za jedno z ich podstawowych praw.

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność intelektualna, duchowość, wsparcie duchowe

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Binnebesel , J. J., & Baczała, D. (2022). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach młodych obywateli Polskii Ukrainy – wsparcie duchowości . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(1), 119–130. https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.