Opublikowane: 2022-11-23

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego

Żaneta Tempczyk-Nagórka
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2017.3.04

Abstrakt

Coraz więcej rodzin i wychowujących się w nich dzieci jest zagrożonych wykluczeniem utrudniającym im rozwój i pełną partycypację w życiu społecznym. Jedną ze skutecznych form przeciwdziałania przyczynom i skutkom wykluczenia jest szeroka działalność placówek wsparcia dziennego. Ich formy pracy, cele oraz zadania zostały przedstawione w oparciu o autorski model głównych obszarów działań sprzyjających inkluzji społecznej, skierowanych na jednostki, ich rodziny, osoby i instytucje pracujące z dzieckiem i rodziną oraz ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Postulowane są również działania w obszarze ustawodawstwa, edukacji, mediów oraz oferty kulturalno-rekreacyjnej.

Słowa kluczowe:

wykluczenie społeczne, placówki wsparcia dziennego, pomoc rodzinie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tempczyk-Nagórka , Żaneta. (2022). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 38(3), 53–66. https://doi.org/10.21852/sem.2017.3.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.