Opublikowane: 2022-11-23

Struktura motywacji artystów interpretujących – efektywnych zawodowo

Aneta Bartnicka-Michalska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2017.3.11

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących specyficznej struktury motywacji osób twórczych, uzdolnionych artystycznie, w różnym stopniu efektywnych zawodowo. Odwołując się do założeń koncepcji psychotransgresji i koncepcji sprawności osobowości, spodziewano się, że osoby o różnej efektywności zawodowej będą różnić się pod względem natężenia cech warunkujących Styl Twórczego Zachowania (STZ), a ich działania będą dynamizowane przez wiele motywacji o podobnym charakterze. W celu zweryfikowania postawionych hipotez zbadano grupę artystów interpretujących (interpretors): 73 chórzystów, 38 tancerzy i 22 muzyków. Uzyskane wyniki w dużym stopniu potwierdziły założenia zawarte w hipotezach.

Słowa kluczowe:

motywacja polimorficzna, twórczość, artyści interpretujący

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bartnicka-Michalska , A. (2022). Struktura motywacji artystów interpretujących – efektywnych zawodowo . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 38(3), 143–156. https://doi.org/10.21852/sem.2017.3.11

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.