Opublikowane: 2023-06-30

Transhumanistyczna koncepcja samooptymalizacji w refleksji religijno-pedagogicznej

Tibor Reimer
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.01

Abstrakt

Współczesna kultura jest wyraźnie przesiąknięta ideami transhumanizmu. Opierając się na zasadach takich jak technologizacja i samooptymalizacja, transhumanizm promuje ideę ciągłego przesuwania granic bezpośredniego fizycznego i psychologicznego istnienia człowieka. Samooptymalizacja polega na poprawieniu sprawności fizycznej i poznawczej, a także emocjonalnej i społecznej. W niniejszym artykule chcemy zbadać kwestię tego, w jaki sposób refleksja nad edukacją religijną podejmuje transhumanistyczną koncepcję samooptymalizacji i w jakim stopniu może być ona uwzględniona w edukacji religijnej. Najpierw skupimy się na podstawach transhumanizmu, a następnie zbadamy temat natury ludzkiej i cielesności z perspektywy transhumanistycznej i spróbujemy wdrożyć go dydaktycznie w edukacji religijnej.

Słowa kluczowe:

Transhumanizm, Samooptymalizacja, Edukacja religijna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Reimer , T. (2023). Transhumanistyczna koncepcja samooptymalizacji w refleksji religijno-pedagogicznej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 83–94. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.01

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.