Data publikacji : 2023-02-15

Transhumanistyczna koncepcja samooptymalizacji w refleksji religijno-pedagogicznej

Abstrakt

Współczesna kultura jest wyraźnie przesiąknięta ideami transhumanizmu. Opierając się na zasadach takich jak technologizacja i samooptymalizacja, transhumanizm promuje ideę ciągłego przesuwania granic bezpośredniego fizycznego i psychologicznego istnienia człowieka. Samooptymalizacja polega na poprawieniu sprawności fizycznej i poznawczej, a także emocjonalnej i społecznej. W niniejszym artykule chcemy zbadać kwestię tego, w jaki sposób refleksja nad edukacją religijną podejmuje transhumanistyczną koncepcję samooptymalizacji i w jakim stopniu może być ona uwzględniona w edukacji religijnej. Najpierw skupimy się na podstawach transhumanizmu, a następnie zbadamy temat natury ludzkiej i cielesności z perspektywy transhumanistycznej i spróbujemy wdrożyć go dydaktycznie w edukacji religijnej.

Słowa kluczowe:

Transhumanizm, Samooptymalizacja, Edukacja religijnaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Reimer , T. (2023). Transhumanistyczna koncepcja samooptymalizacji w refleksji religijno-pedagogicznej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.01

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP